لینک های دسترسی

انفجارات بم درافغانستان يک عسکر امريکايي را تلف نمود


قواي نظامي ايالات متحده امريکا در افغانستان ميگويد يک عسکر امريکائي از اثر يک حمله توسط بم در شهر غزني کشته شد. قواي نظامي گفت عساکر امريکايي روز سه شنبه در جريان انجام عملياتي درمنطقه بودند که انفجار يک بم دو عسکر امريکايي را مجروح ساخت. هردو عسکر به پايگاه عمده هوايي بگرام انتقال داده شدند که يکي از آنها بعدتر وفات يافت. قواي نظامي امريکا گفت عسکر زخمي دومي در وضع ثابتي قراردارد، همچنان بروز سه شنبه تندروان مظنون طالب يک زن افغان را که به جاسوسي براي قواي امريکا مظنون ميدانستند ، به قتل رسانيدند. مامورين افغانستان هويت اين زن را افشا نکردند اما گفتند اين زن در منزلش در ولايت جنوبي زابل به قتل رسانيده شده است. اين واقعات در حالي بوقوع مي پيوندد که شورشيان طالب قبل از انتخابات پارلماني ماه آينده بحملاتشان عمدتاً در مناطق شرقي و جنوبي افغانستان شدت بخشيده اند.

XS
SM
MD
LG