لینک های دسترسی

Breaking News

عمله سفينه رفت وبرگشت دسکڤري امريکا بعد از باز گشت از فضا به خانواده هايشان محلق خواهند شد


قرار است عمله سفينه رفت وبر گشت دسکڤري امريکا امروز يک روز بعد از تمکيل اولين سفر سفينه رفت برگشت از سال ۲۰۰۳ بدين طرف که کولمبيا بمجردر دخول بجو زمين متلاشبي شده بود، در شهر هيوستن تکزاس با خانواده هايشان يکجا گردند. هواي نامساعد عمله سفينه دسکڤري را مجبور ساخت تا قبل از فرود آمدن موفق در ساعات قبل از طلوع آفتاب در ايالت کليفورنيا، چندين اقدام فرود آمدن در مرکز فضايي در ايالت فلوريدا را فسخ نمايد. حالا سفينه دسکڤري بايد بالاي يک طياره جمبو جت دوباره به فلوريدا انتقال داده شود. مامورين در ناسا يعني اداره امور فضايي امريکا تمام پرواز هاي آينده سفينه هاي رفت وبرگشت را تازماني معطل ساخته اند که انجنيران اطيمنان حاصل کنند که چرا يک پارچه از عايق ازخارج تانک مواد سوخت سفينه هنگام پرتاب جدا شده است . در ماه فبروري سال ۲۰۰۳ يک واقعه مشابه ،بال سفينه رفت وبرگشت کلمبيا را صدمه زد و به متلاشي شدن آن هنگام ورود مجدد به اتمسفير زمين شده وهر هفت کيهان نورد آنرا تلف نمود.

XS
SM
MD
LG