لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه خارجيان را بخاطر تهديد امنيتي توقيف کرده است


مقامات در برتانيه ده خارجي را به سؤ ظن تهديد بامنيت ملي توقيف کرده و در نظر دارد اخراج نمايد. چارلز کلارک، وزير داخله اين اعلاميه را امروز صادر کرد ولي هويت اين افراد را افشا نکرد. وکلاي حقوق بشر و رهبران جامعۀ مسلمانان برتانيه تائيد کردند که درين جمله ابوقطاده قرار دارد که به برتانيه فرار کرده و ادعا کرد در اردن زجر و شکنجه ميشود. مقامات برتانيه او را يک استخدام کنندۀ ارشد القاعده خوانده اند. هفتۀ گذشته توني بلير، صدراعظم برتانيه در قبال بم گزاري هاي ماۀ جولاي، يک سلسله تدابير را بمنظور مبارزه عليۀ دهشت افگني اعلام کرد. اين تدابير شامل اخراج خارجياني است که خشونت را تبليغ ميکنند. در عين زمان، مقامات در لبنان ، عمر بکري محمد، ملاي بنيادگرا را که در برتانيه بارابطه باتهامات دهشت افگني تحت تحقيقات قرار دارد، بازداشت کرده اند. او هفتۀ گذشته بعد ازان برتانيه را ترک کرد که با اين بيانات خود که مسلماناني را که در صدد حملات بم گزاري باشد به پوليس تسليم نخواهد کرد، خشم و غضب را سبب گرديد.

XS
SM
MD
LG