لینک های دسترسی

ترکيه مظنون القاعده را به پلان گزاري حمله بر کشتي اسرائيلي متهم کرد


يک محکمه در ترکيه يک تبعۀ سوريه را بتعلق داشتن به القاعده و توطئه جهت حمله بر يک کشتي تفريحي اسرائيل در سواحل ترکيه در بحيرۀ مديترانه متهم کرد. گزارش هاي مطبوعات حاکيست که اين مرد که لوعي سکره، معرفي شده، بروز شنبه در جنوب شرق ترکيه دستگير گرديد. پوليس ميگويد او در نظر داشت درين حمله از يک قايق مملو از مواد منفجره استفاده کند. سکره امروز در خارج يک محکمه در استانبول فرياد زد که يک تن مواد منفجره را براي اين حمله تهيه کرده بود و بخاطر پلان گزاري اين حمله نادم نيست. وکيل مدافع سکره اين موضوع را تکذيب کرد که او عضو القاعده است و گفت که بابتکار خود اين کار را کرده است. سکره همچنان بدست داشتن در يک حملۀ انتحاري دو سال قبل در استانبول مظنون است که طي آن ده ها نفر کشته شده بودند. چندين کشتي تفريحي حامل سياحين اسرائيلي اخيراً بعد از دريافت اطلاعات استخباراتي در مورد يک حملۀ قريب الوقوع از لنگر انداختن در بنادر ترکيه خوددراي کردند. بروز شنبه يک تبعۀ ديگر سوريه نيز به سؤ ظن تعلق داشتن به القاعده دستگير گرديد.

XS
SM
MD
LG