لینک های دسترسی

Breaking News

اروپائيان از ادارۀ انرژي تقاضا کردند تا بر ايران فشار وارد کند تا کار را بر مواد سوخت اتمي متوقف سازد


دپلومات هاي برتانيه، فرانسه و آلمان از ادارۀ بين المللي انرژي ذروي خواستار شدند از قطعنامه اي طرفداري کند که از ايران تقاضا ميکند کار تبديل يورانيم را که در هفتۀ جاري از سر گرفت متوقف سازد. مسودۀ اين قطعنامه، تاريخ سوم سپتمبر را ضرب الاجل تعيين کرده که آن اداره يک گزارش جامع در مورد پيروي ايران از توافقات قبلي مبني بر متوقف ساختن تصفيۀ مواد سوخت، صادر کند. ادارۀ ۳۵ عضوي مباحثات را روي اين قطعنامه آغاز کرده اند. امروز آژانس خبرگزاري ايران از قول محمد سعيدي، عضو هيئت ايران در مذاکرات گزارش داد که تهران اين مسوده را رد کرده زيرا تهران را از تبديل کردن يورانيم به مواد سوخت ضعيف تر براي دستگاۀ توليد برق مانع ميشود. ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي ميگويند سؤ ظن دارند که ايران ميخواهد اين منرال را به مواد سوخت قويتر که براي اعمار اسلحۀ ذروي لازمي است، مبدل سازد. ايران اين اتهامات را بکرات رد کرده و بروز چهارشنبه انجنيران ايراني دستگاۀ تصفيۀ يورانيم اصفهان را دوباره باز کردند.

XS
SM
MD
LG