لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه مانع دخول عمر بکري محمد به آن کشور شد


مقامات در لندن مانع دخول عمر بکري محمد، ملاي بنيادگرا به برتانيه گرديده اند، که قبل از سفر به لبنان بطرفداري از بم گزاران دهشت افگن سخن زده بود. وزارت داخلۀ برتانيه موجوديت عمر بکري را مغاير مصالح مردم برتانيه خواند. اين ملا با اين گفتار خود که اگر ميدانست مسلمانان در صدد بم گزاري هستند از گزارش دادن آن به پوليس خودداري ميکرد، باعث خشم و غضب مردم شده بود. مقامات لبناني بروز پنجشنبه او را بخاطر تحقيقات توقيف کرده بودند ولي امروز آزاد نمودند. توني بلير، صدراعظم برتانيه به تعقيب بم گزاري مهلک ماۀ گذشته در يک بس شهري و قطار آهن زيرزميني لندن گفت حکومت هر خارجي اي را که بطرفداري از خشونت تبليغ کند، اخراج خواهد نمود. در عين زمان، مقامات در عمان ميگويند آنها از برتانيه ميخواهند تا ابوقطاده، يک ملا را که در اردن بخاطر اتهامات دهشت افگني تحت تعقيب قانوني است، استرداد کند. مقامات برتانيه او را ديروز توقيف کردند تا بخاطر اينکه يک استخدام کنندۀ ارشد براي شبکۀ دهشت افگني القاعده است اخراج نمايند.

XS
SM
MD
LG