لینک های دسترسی

Breaking News

ماويست هاي هند يک ماموريت پوليس را منفجر ساختند


بيش از ۵۰ شورشي ماويست بر يک ماموريت پوليس در ايالت فقير شرقي بيهار هند حمله نموده دو فرد پوليس را کشته و عمارت را ذريعۀ ديناميت منفجر ساختند. پوليس ميگويد درين حملۀ ديشبي در چابيلا پور واقع در جنوب پتنا، مرکز ايالت، دو فرد ديگر پوليس جراحات جدي برداشتند. پوليس ميگويد يک تعداد افراد پوليس توانستند قبل ازانکه شورشيان اسلحۀ داخل عمارت را ربوده و عمارت را منفجر سازند، ازانجا فرار کنند. شورشيان ماويست ميگويند براي حقوق دهقانان بي زمين در مناطق روستائي ميجنگند و بطور منظم بر گزمه هاي پوليس حملات ناگهاني کرده و انفجاراتي را براه مياندازند. ماويست هاي هند در هشت ايالت آن کشور فعال هستند و دهلي جديد ميگويد آنها همچنان با شورشيان ماويست نيپال که براي برانداختن رژيم سلطنتي نيپال مبارزه ميکنند، ارتباط دارند.

XS
SM
MD
LG