لینک های دسترسی

Breaking News

در حملۀ شورشيان سري لانکا دو نفر کشته و چهار تن مجروح شدند


شورشيان مظنون ببرهاي تامل يک زن و شوهر را که آنها معتقد بودند از يک گروۀ رقيب تامل پشتيباني ميکردند، بضرب گلوله بقتل رسانيدند. سناتوراي سلوراجه، يکي از فعالين سياسي و خانمش که يک نطاق تلويزيون بود چند ساعت بعد ازان در مغازۀ شان در کولمبو کشته شدند که شورشيان بر قواي امنيتي در يک کمپ مصيبت رسيدگان سونامي حمله کرده و چهار نفر را مجروح ساختند. شورشيان معتقد بودند که سلوراجه و خانمش پشتيبانان گروۀ انشعابي سازمان آزادي بخش تامل ايلام هستند. آن جناح انشعابي ميگويد ببرهاي تامل باوجود يک آتش بس سال ۲۰۰۲ با حکومت سري لانکا، ده ها عضو آن سازمان را کشته اند. يک رهبر ارشد ببرها اکثراً حکومت را متهم کرده که از گروه هاي مسلحي که بران ها حمله ميکنند پشتيباني مينمايد.

XS
SM
MD
LG