لینک های دسترسی

تندروان اسلاميست مظنون پنج نفر را در کشمير هند کشتند


پوليس در کشمير هند ميگويد اسلاميست هاي تندرو مظنون بر يک قريۀ دور دست کوهستاني حمله کرده حد اقل پنج نفر را کشته و نه تن ديگر را مجروح ساختند. پوليس ميگويد اين حملۀ ديشبي بر يک فاميل هندو باوجود تشديد تدابير امنيتي در منطقه بمنظور جلوگيري از حملات تندروان در آستانۀ تجليل از روز استقلال بروز دوشنبه، صورت گرفت. ادارات امنيتي هند ميگويند باوجود يک اندازه پيشرفت در عمليۀ صلح بين هند و پاکستان در خشونت ها و تجاوزات شورشيان به کشمير هند از کشمير پاکستان افزايش بعمل آمده است. اختلافات روي موضوع کشمير هستۀ يک رقابت ديرينه بين هند و پاکستان بوده است.

XS
SM
MD
LG