لینک های دسترسی

ايتاليا ۱۳۰ عسکر خود را از عراق خارج کرد


ايتاليا کاهش پلان شدۀ تعداد عساکر خود را در عراق آغاز کرده و ۱۳۰ عسکر خود را يک ماه قبل از تقسيم اوقات مجوزه خارج کرده است. در سال جاري سلڤيو برلوسکوني، صدراعظم ايتاليا پلان خروج ۳۰۰ عسکر از قواي ۳۰۰۰ نفري را از عراق اعلام کرد و قرار بود اين خروج در ماۀ سپتمبر آغاز يابد. ايتاليا بيشترين واحد عساکر خارجي را در عراق دارد. باوجود مخالفت شديد مردم ايتاليا باعزام عساکر به عراق، سلڤيو برلوسکوني يک پشتيبان عمدۀ عمليات نظامي تحت رهبري ايالات متحده در عراق بوده است. برلوسکوني تاکيد کرده است که خروج عساکر کشورش از عراق به قابليت مقامات عراقي در حفظ امنيت آن کشور متکي خواهد بود.

XS
SM
MD
LG