لینک های دسترسی

Breaking News

با نزديک شدن ضرب الاجل قانون اساسي عراق توافق بيشتر ميشود


رئيس جمهور عراق ميگويد کميتۀ تسويد قانون اساسي جديد عراق بسياري از موضوعات لاينحل را حل کرده و پيش گوئي نمود که مسودۀ قانون اساسي بايد تا روز يکشنبه، يک روز قبل از ضرب الاجل، تکميل گردد. جلال طالباني امروز بخبرنگاران گفت اکنون مباحثات بر تقاضاي شيعيان مبني بر ايجاد يک منطقۀ فدرالي در ساحۀ خود شان و ارتباط بين اسلام و دولت متمرکز ميباشد. بعضي از اعضاي کميتۀ ۷۱ عضوي تسويد قانون اساسي ميگويند اکثر اختلافات حل و فصل شده، بشمول بميان آمدن يک توافق مؤقتي روي توزيع عايدات نفت. آنها ميگويند بموجب اين توافق پنج فيصد عايدات نفت بمناطق توليد کننده پرداخته ميشود و بقيه به حکومت مرکزي داده ميشود تا به سراسر کشور توزيع گردد. قرار است مسودۀ قانون اساسي بروز دوشنبه جهت مباحثه قبل از همه پرسي سراسري ماۀ اکتوبر به پارلمان ارائه گردد.

XS
SM
MD
LG