لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر سري لانکا در جستجوي قاتلين وزير خارجه هستند


در حاليکه عساکر در جستجوي قاتلين وزير خارجۀ سري لانکا هستند آن کشور ميگويد قتل وزير خارجه ناکامي بزرگي در آتش بس است. قواي نظامي به تعقيب اعلام حالت اضطرار موترها را متوقف ساخته و خانه ها را جستجو ميکنند. مامورين ميگويند قتل ديروزي لکشمن کديرگمير وزير خارجه توسط نشان زن ها ضربۀ محکمي به عمليۀ صلح بين شورشيان تامل و حکومت است. مقامات نظامي در کولمبو ميگويند شورشيان ببرهاي تامل مظنونين عمدۀ قتل روز جمعۀ کديرگمر، مشاور نزديک چندريکا کماراتونگا، رئيس جمهور سري لانکا، توسط نشان زن ها ميباشند. اما شورشيان هرنوع دست داشتن درين قتل را تکذيب کرده ميگويند اين گلوله باري بيک جناح نظامي ارتباط دارد که اجنداي مخفي براي سبوتاژ آتش بسي دارد که از بيش از سه سال باينطرف نافذ است.

XS
SM
MD
LG