لینک های دسترسی

در خشونت هاي افغانستان چهار شورشي کشته و يک نفر شان دستگير گرديد


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد جنگ در دو ولايت جنوبي افغانستان باعث قتل چهار شورشي و دو فرد پوليس افغان گرديد. دگرمن جيري اوهيرا، يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در زدوخورد روز جمعه در دهراوود ولايت ارزگان سه شورشي و دو فرد پوليس افغان کشته شد. همچنان درين واقعه يک شورشي گرفتار شد و يک ميل ماشيندار خفيف و يک ميل راکت انداز خفيف ضبط گرديد. اين نطاق گفت در عين روز در جنوب کابل يک تندرو وقتي کشته شد که يک دسته از شورشيان بر يک کاروان نظامي ايالات متحده و افغانستان حمله کرد. به پيشواز انتخابات پارلماني مجوزۀ ۱۸ سپتمبر ، خشونت در افغانستان شدت اختيار کرده است. تا بحال در طول سال صدها نفر از اثر خشونت ها بارتباط شورشيان کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG