لینک های دسترسی

پوليس اسرائيل و فلسطين براي خروج اسرائيل از غزه آمادگي ميگيرند


هزاران تن از افراد پوليس اسرائيل امروز راه ها را در جنوب آن کشور مسدود کرده اند تا احتجاج کنندگان يهود را از مداخله با خروج اسرائيل از غزه متوقف سازند. در داخل قلمرو، پوليس فلسطين جهت جلوگيري از حملات فلسطينيان بر ناقليني که بروز دوشنبه از غزه خارج ميشوند، در خارج مسکونه هاي يهودي اخذ موقع کرده اند. مقامات اسرائيل ميگويند هزاران ناقل همراه با تخمين چهار هزار تن از فعالين مخالف خروج اسرائيل در داخل غزه باقي مانده و سوگند ياد کرده اند که بمقابل خروج مقاومت ميکنند. اسرائيل فردا بصدور حکم خروج از همۀ ۲۱ مسکونۀ غزه و چهار مسکونۀ کوچک در کرانۀ غربي رود اردن آغاز ميکند. ناقلين دو روز وقت خواهند داشت آنجا را ترک کنند و بعد ازان قواي اسرائيل بمنطقه داخل ميشود تا آنها را اخراج کند.

XS
SM
MD
LG