لینک های دسترسی

Breaking News

از اثر سقوط يک طيارۀ مسافربر قبرصي در يونان ۱۲۱ نفر هلاک شدند


مقامات يوناني ميگويند در سقوط امروزي يک طيارۀ مسافربر قبرصي در نزديک آتن که داراي ۱۲۱ سرنشين بود کسي جان بسلامت نبرده است. پرواز شماره ۵۲۲ خط هوائي هليوس بسوي ميدان هوائي آتن نزديک ميشد که در يک منطقه واقع در ۴۰ کيلومتري شمال شرق آتن به بدنۀ کوه اصابت کرد. تلويزيون يونان ميگويد عملۀ نجات جعبۀ سياه را که اطعات پرواز و آواز داخل اتاقک پيلوت را داراست يافته است. پوليس قبرص ميگويد علائمي وجود ندارد که نشان بدهد دهشت افگني عامل سقوط طياره بوده باشد. مقامات يوناني سؤ ظن دارند که علت سقوط از بين رفتن ناگهاني فشار داخل طياره بوده است که شش عمله و ۱۱۵ سرنشين را از آکسيجن محروم ساخت. تلويزيون يونان ميگويد يک سرنشين بيکي از اقارب خود پيام کتبي اي توسط تلفون فرستاده گفت که رنگ چهرۀ پيلوت کبود شده و سرنشينان از سردي زياد منجمد شده اند. کنترولرهاي ترافيک هوائي تقريباً ۹۰ دقيقه قبل از سقوط تماس شان را با طياره از دست دادند. پيلوت هاي نظامي که براي بدرقۀ طياره اعزام شده بودند گفتند که در داخل اتاقک پيلوت علائم زندگي را مشاهده نکردند. طيارۀ نوع بوئنگ ۷۳۷ که دو انجن دارد از لارناکاي قبرص بسوي پراگ در حرکت بود و در نظر داشت در آتن توقف کند.

XS
SM
MD
LG