لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور جديد قرغزستان حلف وفاداراي ياد کرد


رئيس جمهور جديدالانتخاب قرغزستان حلف وفاداري ياد کرده و تعهد نمود که فساد اداري را دران کشور فقير از بين ببرد. کُرمان بيک باقي اوف امروز در محضر يک عده شخصيت ها و ساير مدعوين در ميدان عمدۀ بيشکيک، پايتخت آن کشور مراسم تحليف را بجا آورد. رئيس جمهور جديد در اولين بيانيه اش بحيث رئيس جمهور گفت ميخواهد يک سياست خارجي مستقل را پيش گيرد، اقتصاد قرغزستان را بهبود بخشيده و فساد اداري را از بين ببرد. باقي اوف از عساکر تحت رهبري ايالات متحده که بمنظور کمک بعمليات جنگي در افغانستان دران کشور مستقر شده اند ذکري نکرد. از ماۀ گذشته باينطرف که ازبکستان همسايۀ قرغزستان دسترسي ايالات متحده را بيکي از پايگاه هاي هوائي آن کشور فسخ کرد، اين موضوع اهميت خاصي کسب نموده است. باقي اوف در انتخابات رياست جمهوري دهم جولاي با يک اکثريت زياد آرا، يعني تقريباً ۹۰ فيصد، برنده شد. او از ماۀ مارچ باينطرف که عسکر آقايوف، رهبر ديرينه مجبور شد بخاطر مظاهرات خياباني فرار کند، بحيث کفيل رياست جمهوري کار ميکرد.

XS
SM
MD
LG