لینک های دسترسی

Breaking News

جعبه سياه طياره قبرسي جهت تحليل علت سقوط بفرانسه فرستاده شد


مامورين حکومتي در قبرس مي گويند دو جعبه سياه ثبت پرواز خط هوايي قبرسي که در خارج شهر آتن سقوط نمود براي تحليل علت سقوط به فرانسه ارسال خواهد شد. تمام ۱۲۱ مسافر و عمله طيارۀ پروازخط هوايي هيليوس از قبرس به آتن روز يکشنبه زماني کشته شدند که طياره به کوهايي در نزديک پايتخت يونان تصادم کرد. مامورين ميگويند کارشناسان در پاريس تيپ ريکاردر هاي بکس سياه را تحليل وتجزبه خواهند کرد تا دريابند که چرا اين طياره سقوط کرده است . بعضي مامورين مي گويند اين واقعه شايد در نتيجه کاهش فشار در کابين طياره بوده باشد در حاليکه سايرين حدس مي زنند که طياره شايد مشکلات شديد در سيستم تهويه هوا داشته است . بعضي مامورين گفته اند که مسافرين وعمله شايد هنگام سقوط طياره مرده و يا بيهوش بوده اند. شهر قبرس سه روز عزاداري را امروز دوشنبه بخاطر قربانيان اين واقعه که عمدتاً قبرسي ها بوده اند. آغاز کرده است .

XS
SM
MD
LG