لینک های دسترسی

ابرازمخالفت پاکستان در مورد استفاده از فشار بر ايران روي موضوع جنجال بر انگيز ذروي


پاکستان کشور داراي اسلحه ذروي ميگويد آن کشورمخالف استفاده از قوا جهت آوردن فشار بالاي ايران بخاطر صرف نظرکردن از بلند پروازي هاي ذروي آن کشور ميباشد و ميگويد، اين اقدام منطقه را بي ثبات خواهد ساخت . محمد نعيم خان نطاق وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان معتقد است که فشار هيچ مشکلي را حل نخواهد کرد. وي همچنان گفت پاکستان معتقد است که باساس پيمان عدم انتشار سلاح ذروي، ايران حق مشروعي استفاده از انرژي ذروي را داراست. واشنگتن تهران را به داشتن سلاح ذروي بطور مخفي ملزم ميسازد . تهران اصرار ميورزد که تمايلات ذروي آن کشور محدود به توليد انرژي براي اسيشنهاي برق ميباشد. هفته گذشته ايران ،ايالات متحده واتحاديۀ اروپا را با از سر گرفتن فعاليت غني سازي يورانيم در کارخانه اصفهان باوجود تقاضا هاي آنها جهت اجتناب از آن، خشمگين ساخت . رئيس جمهور بش هفته گذشته گفت که بحيث آخرين اقدام وي استفاده از فشار را عليه ايران تحت غور قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG