لینک های دسترسی

Breaking News

ابرازمخالفت پاکستان در مورد استفاده از فشار بر ايران روي موضوع جنجال بر انگيز ذروي


پاکستان کشور داراي اسلحه ذروي ميگويد آن کشورمخالف استفاده از قوا جهت آوردن فشار بالاي ايران بخاطر صرف نظرکردن از بلند پروازي هاي ذروي آن کشور ميباشد و ميگويد، اين اقدام منطقه را بي ثبات خواهد ساخت . محمد نعيم خان نطاق وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان معتقد است که فشار هيچ مشکلي را حل نخواهد کرد. وي همچنان گفت پاکستان معتقد است که باساس پيمان عدم انتشار سلاح ذروي، ايران حق مشروعي استفاده از انرژي ذروي را داراست. واشنگتن تهران را به داشتن سلاح ذروي بطور مخفي ملزم ميسازد . تهران اصرار ميورزد که تمايلات ذروي آن کشور محدود به توليد انرژي براي اسيشنهاي برق ميباشد. هفته گذشته ايران ،ايالات متحده واتحاديۀ اروپا را با از سر گرفتن فعاليت غني سازي يورانيم در کارخانه اصفهان باوجود تقاضا هاي آنها جهت اجتناب از آن، خشمگين ساخت . رئيس جمهور بش هفته گذشته گفت که بحيث آخرين اقدام وي استفاده از فشار را عليه ايران تحت غور قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG