لینک های دسترسی

   تهديد طالبان براي  قتل انجنيرلبناني اختطاف شده در  زابل


تندروان طالب در افغانستان تهديد کرده اند تا زمانيکه کارفرماي ترکي گروگان لبناني از افغانستان در ظرف بيست و چهار ساعت خارج نشود اين انجنير را که بر يک پروژه سرک سازي ، تمويلي ايالات متحده کار ميکرد خواهند کشت عبدالطيف حکيمي که نطاق طالبان خوانده شده گفت اگر شرکت ساختماني ترکيه که انجنير لبناني در آن کار ميکرد افغانستان را ترک نکند يا براي ترک افغانستان امادگي نگيرد ، احمد رضا را بروز چهارشنبه خواهند کشت احمد رضا ، شام يکشنبه در امتداد شاهراهي که کابل را به قندهار وصل ميکند اختطاف گرديد مامورين ميگويند که هيچگونه ارتباطي با اختطاف کنندگان تا کنون قايم نشده است اما حکومت روي مصئونيت احمد رضا کار ميکند همايون شعيب خبرنگار راديو آشناي صداي امريکا از قندهار درمورد چنين گزارش ميدهد

XS
SM
MD
LG