لینک های دسترسی

مظاهرۀ ايرانيان بنياد گرا براي حمايت از پروگرام ذروي انکشور


صد ها مظاهره کننده ايراني امروز سه شنبه در بيرون کارخانه تبديل يورانيوم در مرکز ايران اجتماع نموده و از حکومت خود تقاضا کردند تا به پروگرام جنجال بر انگيز مواد سوخت ذروي ادامه بدهد اکثريت اعتراض کنندگان در کارخانه اصفهان محصلين اسلاميست بودند که از تهران تقاضا ميکردند تا با مذاکره کنندگان اروپايي که ميخواهند ايران به فعاليت هاي ذروي اش خاتمه بدهد ، قطع مذاکره نمايند هفته گذشته ايران مذاکراه کنندگان اروپايي را به مبارزه طلبيده و تعامل تبديل يورانيوم را بار ديگر اغاز کرد که ايالات متحده و حکومات کشور هاي غربي ميگويند ايران را به سوي انکشاف سلاح ذروي رهنموني ميکند ايران ميگويد که جهت توليد برق با بکار انداختن کوره هاي ذروي ، يورانيوم را غني ميسازد. حکومت ايران اصرار ميورزد که تحت پيمان عدم انتشار ذروي ، اين حق را دارد در تهران ، علي لاريجاني رئيس جديد مشي ذروي انکشور گفت تهران در حاليکه مذاکرات را با اتحاديه اروپا ادامه ميدهد ، کار تعامل مواد سوخت را نيز انجام ميدهد

XS
SM
MD
LG