لینک های دسترسی

قواي اسرائيلي بر مسکونه هاي يهوديان درغزه يورش برده  و اعتراض کنندگان را توقيف کردند


قواي امنيتي اسرائيل در اوايل صبح امروز سه شنبه بر يک مسکونه يهوديان در باريکه غزه که در مقابل ان موانع راايجاد شده بود د يورش برده و پنجاه تن از اعتراض کنندگان عليه دستور حکومت مبني بر تخليه قلمرو ، را دستگير کردند تصادم درمسکونه يهوديان موسوم بر نيڤ دکاليم بعد از ان صورت گرفت که ضرب العجل معينه قبل از نيمه شد براي هشت هزار و پنجصد باشنده يهودي در غزه براي ترک انجا به پايان رسيد در مناطق ديگر غزه ، اردوي اسرائيل ميگويد که تمام ۷۹ نفر از ساکنين انجا در منطقه شمال عزه مسکونه هاي « دوگيت » باشندگان طوريکه توقع ميرفت رضاکارانه مسکونه را ترک کردند . مقامات پيش بيني کرده بودند که در پنج يا شش مسکونه در شمال غزه قبل از ختم روز انجا را ترک ميکنند تلويزيون اسرائيل فلم هاي نشان داد که عساکر اسرائيل جواناني را که در مقابل لاري هاي مملو از لوازم و اسباب کساني را که بطور رضاکارانه از آنجا خارج ميشد مانع ايجاد ميکردند بزور ميکشيدند شاول موفاز وزير دفاع اسرائيل گفت توقع دارد که ساکنين غزه بصورت صلح آميزي انجا را ترک کنند و هوشداريه هاي خود را تکرار کرد که کسانيکه ضرب العجل را امروز ناديده بگيرند بزور انتقال داده خواهند شد عمليات سه هفته يي تخليه مناطق بروز دوشنبه هنگامي اغاز شد که عساکر اسرائيلي به توزيع اوراق تخليه ۲۱ مسکونه يهوديان در غزه پرداخت شام دوشنبه ايريل شاروان صدراعظم اسرائيل اين عقب کشي را يک گام دردناک اما براي امنيت ملي اسرائيل ضروري خواند

XS
SM
MD
LG