لینک های دسترسی

يورش قواي اسرائيلي بر مسکونه هاي يهوديان درغزه


قواي امنيتي اسرائيل در اوايل صبح امروز سه شنبه بر يک مسکونه يهوديان در باريکه غزه که در مقابل ان موانع ايجاد شده بود يورش برده و پنجاه تن از اعتراض کنندگان عليه دستور حکومت مبني بر تخليه قلمرو ، را دستگير کردند تصادم درمسکونه يهوديان موسوم بر نيڤ دکاليم بعد از ان صورت گرفت که ضرب الاجل معينه قبل از نيمه شب براي هشت هزار و پنجصد باشنده يهودي در غزه براي ترک انجا به پايان رسيد تلويزيون اسرائيل فلم هاي نشان داد که عساکر اسرائيل جواناني را ، بزور ميکشيدند که در مقابل لاري هاي مملو از لوازم و اسباب کساني که بطور رضاکارانه از آنجا خارج ميشد مانع ايجاد ميکردند شاول موفاز وزير دفاع اسرائيل گفت توقع دارد که ساکنين غزه بصورت صلح آميزي انجا را ترک کنند و هوشداريه هاي خود را تکرار کرد که کسانيکه ضرب الاجل را امروز ناديده بگيرند بزور انتقال داده خواهند شد عمليات سه هفته يي تخليه مناطق بروز دوشنبه هنگامي اغاز شد که عساکر اسرائيلي به توزيع اوراق تخليه ۲۱ مسکونه يهوديان در غزه پرداختند شام دوشنبه ايريل شاروان صدراعظم اسرائيل اين عقب کشي را يک گام دردناک اما براي امنيت ملي اسرائيل ضروري خواند

XS
SM
MD
LG