لینک های دسترسی

قواي غير مسلح اسرائيلي به خارج نمودن ناقلين يهودي از باريکۀ غزه آغاز نموده اند


قواي نظامي اسرائيل اخراج ناقلين يهودي را از باريکۀ غزه آغاز کرده اند. بعد از آنکه ضرب الاجل روز چهارشنبه براي خروج رضا کارانۀ يهودي ها از باريکۀ غزه سپري شد، صد ها عسکر غير مسلح اسرائيلي و پليس آن کشور داخل يک مسکونۀ يهودي نشين در باريکۀ غزه شدند. تصاوير تلويزيوني نشا ن ميداد که عساکر اسرائيلي ناقلين ناراض را که نمي خواستند از محل خارج شوند کشان کشان و بزور به بسها سوار نموده واز باريکۀ غزه خارج مينمودند. بسياري ديگر رضاکارانه سوار بس ها ميشدند. در بيت المقدس ايريل شارون صدراعظم اسرائيل از ناقلين وساير مخالفين پلان خروج تقاضا کرد تا بالاي پليس وعساکرحمله نکنند. شارون که در يک کنفرانس خبري مشترک با موشه کاتساف رئيس جمهور اسرائيل صحبت ميکرد تماشاي ويديوي خروج را تکان دهنده خواند. سال گذشته صدراعظم اسرائيل پلان خروج را پيشنهاد کرده گفته بود که از دست دادن جان انسان ها و پول مصرف حفاظت از هشتهزار وپنج صْد اسرائيلي که توسط بيش از يک مليون فلسطيني باريکۀ غزه احاطه شده اند، بهاي بسيار گران است . اسرائيل باريکۀ غزه را در جنگ سال ۱۹۶۷ شرق ميانه اشغال کردبود.

XS
SM
MD
LG