لینک های دسترسی

در اثرسه انفجار بم هاي تعبيه شده در موتر   در بغداد ۴۳ نفر هلاک شد


امروز چهارشنبه وقتي سه بم تعبيه شده در موتر در يک چهار راه در مرکز بغداد انفجار کرد حد اقل ۴۳ نفر هلاک شدند. قريب ۸۰ نفر ديگر زخمي گرديدند. پليس ميگويد دو بم موتري در فاصلۀ چند دقيقه بعد از هم ديگر دريک ايستگاۀ عمدۀ بس در النهده که براي شهر هاي عمدۀ شيعه نشين در جنوب عراق خدمات بس فراهم ميکند، انفجار کرد . مدت کوتاهي بعد تر يک بم افگن انتحاري در يک شفاخانۀ نزديک در حالي مواد منفجرۀ حاملش را انفجار داد که زخميان براي تداوي بان شفاخانه انتقال داده ميشدند. خشونتهاي امروز چهارشنبه در حالي بوقوع ميپيوندد که رهبران سياسي عراق مباحثات شانرا در سعي براي تسويد قانون اساسي جديد از سر گرفتند. مباحثه کنندگان يک روز رخصتي در مذاکرات را بعد از سپري شدن ضرب الاجل روز دوشنبه تسويد قانون اساسي سپري کردند. پارلمان مباحثات روي تسويد قانون اساسي را تا تاريخ ۲۲ آگست تمديد کرد. اگر تا آنوقت سند قانون اساسي عراق تکميل نشود، باساس حکم قانون اساسي موقتي ، پارلمان و حکومت بايد منحل گرديده و انتخابات تازۀ داير گردد.

XS
SM
MD
LG