لینک های دسترسی

هند دو نفر را بخاطر جمع آوري پول براي القاعده دستگير کرده است


مقامات در شرق هند ميگويند دو نفر را دستگير کرده و تحت تحقيق قرار داده اند که اوراق را توزيع ميکرد و براي گروهي پول جمع آوري ميکردند که در نام آن کلمۀ القاعده شامل است. يک مامور عاليرتبۀ پوليس در کلکته گفت در اوراقي که بلسان اردو نوشته شده توضيح گرديده که اين پول مبارزات مجاهدين را براي داعيۀ اسلام در سراسر جهان تمويل ميکند. اين صاحب منصب پوليس گفت اين افراد اوراق و کوپون هائي را در دو محلۀ مسلمان نشين کلکته، مرکز ايالت بنگال غربي توزيع ميکردند که دران نوشته شده بود «مجاهدين القاعده بحرالکاهل بين المللي»

XS
SM
MD
LG