لینک های دسترسی

پاکستاني ها در انتخابات محلي راي ميدهند


يک عدۀ زياد پاکستاني ها در انتخابات محلي اي که آزمايش تعهد پرويز مشرف، رئيس جمهور بمبارزه عليۀ افراطي گرائي اسلامي و اعادۀ ديموکراسي در کشور پنداشته ميشود، راي ميدهند. راي گيري امروزي که مرحلۀ اول انتخابات چندين مرحله ايست، باستثناي چند واقعه، عمدتاً مسالمت آميز بود. پوليس از خشونت هاي متفرقي گزارش داد که طي آن سه نفر کشته و بيش از ۸۰ تن ديگر زخمي شدند. مقامات تدابير شديد را در مناصفۀ بيش از ۱۰۰ حوزۀ راي گيري که راي دهندگان بيش از ۶۰۰۰ شوراي محلي را انتخاب ميکنند، وضع کردند. بيش از ۲۰۰ هزار کانديد بشمول چندين هزار زن، که بيسابقه است، خواستار کرسي هاي شورا هستند. احزاب سياسي اجازه ندارند درين شوراها اشتراک کنند. اما جناح ها بصورت علني از کانديدان پشتيباني ميکنند. راي گيري در حوزه هاي باقي ماندۀ پاکستان براي هفتۀ آينده در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG