لینک های دسترسی

کرزي از افغان ها خواستار شد که در انتخابات ۱۸ سپتمبر راي بدهند


در حاليکه افغان ها از ۸۶مين سالگرد استقلال کشور شان جشن ميگيرند، حامد کرزي رئيس جمهور انتخابات پارلماني مجوزۀ ماۀ آينده را يک واقعۀ تاريخي براي افغانستان خواند. حامد کرزي امروز در اجتماعي در ستوديوم ملي ورزشي کابل گفت براي مردم امروز اين فرصت ميسر گرديده تا انتقال بديموکراسي را بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، تکميل کنند. او از همۀ افغان ها تقاضا کرد تا به کانديداني راي بدهند که از دين شان، ميهن شان، وحدت ملي و قانون اساسي حمايت ميکنند و ميخواهند براي هموطنان خود خدمت کنند. انتخابات پارلماني بتاريخ ۱۸ سپتمبر داير ميگردد. شورشيان تحت رهبري طالبان تهديد کرده اند که انتخابات را سبوتاژ خواهند کرد و حملات شان را طي شش ماۀ گذشته تشديد نموده اند. حامد کرزي، رئيس جمهور شورشيان را بقتل مردم بيگناه متهم کرده، آنها را دشمنان انکشاف افغانستان خوانده است.

XS
SM
MD
LG