لینک های دسترسی

ميانجي هاي نارويژي ميگويند شورشيان سري لانکا بمذاکره حاضر شده اند


ميانجي هاي نارويژي ميگويند شورشيان ببرهاي تامل موافقه نموده اند با مامورين حکومت ملاقات نموده و روي حفظ متارکه که بخاطر قتل وزير خارجۀ آن کشور بمخاطره افتاده مذاکره کنند. اين اعلاميه يک روز بعد ازان منتشر شد که چندريکا کماراتونگا، رئيس جمهور سري لانکا از ناروي خواهش کرد تا مذاکراتي را روي تطبيق آتش بس با شورشيان سازمان دهد. ناروي در سال ۲۰۰۲ براي متارکه ميانجي گري کرد ولي قتل لکشمن کديرگمر، وزير خارجه در هفتۀ گذشته اين توافق را تحت فشار قرار داد. حکومت شورشيان را مسؤل قتل ميخواند ولي ببرهاي تامل هرنوع دست داشتن را دران قتل تکذيب ميکنند. ديروز پارلمان حالت اضطرار را که چندريکا کماراتونگا، رئيس جمهور بعد از قتل وزير خارجه هدايت داد، براي يک ماه تمديد کرد.

XS
SM
MD
LG