لینک های دسترسی

راکت هايي نزديک بود بر دو کشتي امريکائي در بندر اردن اصابت کند


قواي امنيتي اردن يک جستجوي وسيع را براي مظنونيني آغاز کرده که امروز راکت هايي را شليک کردند که نزديک بود بدو کشتي بحريۀ ايالات متحده در بندر عقبه در بحيرۀ احمر، اصابت کند. مقامات اردني ميگويند سه راکت در حدود ساعت هشت و سي دقيقۀ صبح امروز بوقت محل از يک گدام در عقبه شليک گرديد. دو راکت نزديک بود به کشتي ها اصابت کند و يک راکت بر يک گدام نظامي اصابت کرد و ساير راکت ها در نزديک يک شفاخانۀ نظامي اصابت نمود. يک عسکر اردني کشته و يک تن ديگر مجروح شد. راکت سومي تقريباً ۱۵ کيلومتر دور تر در جانب اسرائيلي سرحد در نزديک شهرک ايلات، بزمين افتاد ولي منفجر نشد. مقامات اردني ميگويند در جستجوي چهار مظنون عراقي و مصري هستند که گدام را چند روز قبل کرايه کرده بودند. يک گروه که با القاعده ارتباط دارد طي بيانيه اي در انترنت که تائيد نگرديده، مسؤليت حملات را ادعا کرد.

XS
SM
MD
LG