لینک های دسترسی

مظنون حملات دهشت افگني در ايالات متحده، در آلمان محکوم گرديد


يک محکمه در آلمان يک مرد المغربي را که بکمک به طياره ربايان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر ايالات متحده متهم بود، گنهگار اعلام کرده ولي او را در قضيۀ دست داشتن مستقيم دران حملات برائت داده است. به تعقيب يک محاکمۀ يک ساله اين محکمه در هامبورگ امروز منير المتصدق را به تعلق داشتن به بيک گروۀ دهشت افگني گنهگار خوانده و به هفت سال زندان محکوم نمود. اما محکمه او را در دست داشتن مستقيم در حملات گنهگار نخواند. مدعي العمومان تقاضا کرده بودند که متصدق به ۱۵ سال زندان محکوم شود. وکيل مدافع استدلال کرد که او وقتي براي طياره ربايان کمک مالي کرد، بيک برادر مسلمان خود صرف کمک معصومانه اي فراهم کرده بود و از ماموريت انتحاري آنها اطلاع نداشت. يک محکمه در هامبورگ در سال ۲۰۰۳ متصدق را در کمک بحملات گنهگار خوانده بود ولي يک محکمۀ استيناف آن محکوميت را رد کرد، زيرا مدافعين نتوانسته بودند گواهي مظنونين القاعده را که در ايالات متحده زنداني بود، ببينند. مقامات ايالات متحده متعاقباً فشردۀ تحقيقات آن زندانيان را براي محکمه فراهم کردند.

XS
SM
MD
LG