لینک های دسترسی

ايالات متحده در سال ۱۹۹۸ ملاقات هاي محرمانه اي با طالبان داير کرده بود


اسنادي که تازه افشا شده نشان ميدهد وزارت خارجۀ ايالات متحده در سال ۱۹۹۸ با مامورين ارشد طالبان ملاقات هاي محرمانه اي داير کرده و طي آن در مورد قتل و يا اخراج اسامه بن لادن، رهبر القاعده از افغانستان بحث کردند. اسنادي که بروز پنجشنبه افشا شد، مساعي دپلوماتيک را بين واشنگتن و حکمروايان طالب چند ماه بعد از بم گزاري هاي مهلک در سفارت هاي ايالات متحده در شرق افريقا نشان ميدهد. اين اسناد همچنان نشان ميدهد که اين ملاقات ها تقريباً سه سال قبل از حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده نشان ميدهد. اسناد نشان ميدهد که يک دپلومات از سفارت ايالات متحده در پاکستان در اواخر سال ۱۹۹۸ دوبار با يک مشاور ارشد ملا عمر رهبر طالبان ملاقات کرد. در جريان اين ملاقات مشاور ملا عمر پيشنهاد کرد که ايالات متحده يا اسامه بن لادن را بکشد يا قتل او را توسط اشخاص ديگري سازمان بدهد. اين مشاور اظهار نگراني کرد که اگر طالبان رهبر القاعده را اخراج کند و يا اجازه بدهد که به ايالات متحده سپرده شود، مردم افغانستان طالبان را رد خواهند کرد. تهاجم تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان طالبان را در اواخر سال ۲۰۰۱ از قدرت برانداخت.

XS
SM
MD
LG