لینک های دسترسی

توقيف مظنونين در حملهُ (عقبه) در اردن


مقامات رسمي در اردن مي گويند چندين مظنون را در رابطه به حمله راکت روز جمعه در بندر (عقبه) بحيره احمر توقيف نموده اند. مقامات به روز يکشنبه گفتند آناني که در توقيف هستند، افراد عراقي، سوريائي ، مصري و اردني هستند. به روز شنبه مقامات، دستگيري يک مرد عراقي را اعلام نمودند. آنها همچنان چهار راکت ديگر را در يک گدام در نزديکي بندر پيدا نمودند. در حمله روز جمعه ، يک راکت از سر يک کشتي نيروي دريائي امريکائي در بندر گذشته و به يک ذخيرهٌ نظامي اردن اثابت نمود که باعث قتل يک عسکر امريکاهي گرديد. راکت ديکر در نزديکي يک شفاخانهُ نظامي منفجر شد، و راکت سومي در قلمرو اسرائيل در قسمت سرحد با اردن اثابت نمود. گروه مربوط القاعده مسؤليت اين حمله را ادعا نموده است.

XS
SM
MD
LG