لینک های دسترسی

کوتاه شدن ميعاد ضرب الاجل  براي مذاکره کنندگان  عراقي بر قانون اساسي  جديد آن کشور


مذاکره کنندگان سني ، کردي و شيعه عر اقي در يک دور ديگر مذاکرات تمديد يافته براي نيل بيک توافق بر مسوده قانون اساسي جديد در قبل از انقضاي موعده تعين شده تا نيمه شب امروز دوشنبه بوقت محل در حال مذاکره اند . در مساعي براي نيل بدان هدف و حل موضوعات کليدي در قانون اساسي جديد ، بشمول حقوق زنان ، توزيع عوايد ناشي از فروش نفت و نقش شريغت يا قوانين اسلامي در آن ، تا کنون نشانه از پيشرفت ديده نشده است . قرار بود امروز شوراي ملي عراق تشکيل جلسه بدهد اما اگر بر قانون اساسي توافقي بدست نيايد قانون گذاران ممکن است مجبور شوند براي دور ثاني ضرب الاجل را تمديد کنند . مذاکدراه کنندگان سني شيعه و کردي عراق در اول سعي داشتند قبل از. انقضاي ۱۵ آگست بيک توافق رسند اما بروز دوشنبه گذشته آن مذاکرات براي يک هفته تمديد يافت . در عين حال ، مقامات عراقي ميگويند امروز دوشنبه ، حمله شورشيان در نزديکي بغداد باعث هلاکت دست کم هشت تن ازافراد پليس شده است . ازجانب ديگر قطع شدن جريان برق سبب شده است ترمنل نفتي عراق در در« البصره و خور الامايه » ، که براي اقتأصاد ملي عراق اهميت بسيارزياد دارد مسدود گردد. هنوز روشن نشده اين حادثه ناشي از خرابکاري بود ه يا نه ؟

XS
SM
MD
LG