لینک های دسترسی

رهائي  يازده پاکستاني قبلاً اختطاف شده در عراق


وزارت خارجه پاکستان ميگويد يازده پاکستاني اي که قبلاً در شروع ماه جاري در عراق اختطاف شده بودند رها گرديده اند يک سخنگوي وزارت خارجه پاکستان دوشنبه گفت وزارت خارجه پاکستان تازه از رهائي اين تعداد پاکستاني ها ذريعه يک شرکت کويتي ايکه آنها درا استخدام کرده است اطلاع يافته است . نعيم خان ، سخنگوي وزارت خارجه پاکستان ميگويد اين افراد پاکساني توسط افراد ناشناس در نزديکي شهر سرحدي جنوبي« ناصريه» به تاريخ ۱۳ آگست اختطاف شده بودند . او در مورد شرايط رهائي آنها چيزي نگفت اما اظهار کرد که همه اين يازده نفر ظرف ۲۴ ساعت ديگربه کوبت برخواهند گشت . سخنگوي وزارت خارجه پاکستان بارديگر از پاکستاني ها تقاضا کرد به خاطر اوضاع امنيتي هنوز ناآرام عراق بدان کشورسفر نکنند

XS
SM
MD
LG