لینک های دسترسی

تقاضاي کمک پرتگال از اتحاديهُ اروپا در قسمت آتش سوزي در آنکشور


پرتگال از اتحاديه اروپا تقاضا ي کمک را در قسمت مجادله و کنترول آتش سوزي شديد نموده که بخش اعظم کشور را تحت مخاطره قرار داده است. (انتونيو کوستا) صدراعظم پرتگال به روزيکشنبه اعتراف نمود که کشورش وسايل کافي جهت کنترول اوضاع ندارد. فرانسه، جرمني، ايطاليه و ئسپانيه، هليکوپتر ها و طيارات ضد آتش سوزي را به پرتگال فرستاده اند. گفته ميشود که گرماي شديد، شمال، و خشکسالي هاي متواتر باعث اين آتش سوزي گرديده که از بدترين آتش سوزي در تاريخ پرتگال بشمار ميرود. اين آتش سوزي تا کنون حد اقل ده نفر را تلف نموده و در حدود يکصدو سي و پنج هزار هکتار جنگل را سوختانده است.

XS
SM
MD
LG