لینک های دسترسی

قتل  چهار  صاحبمنصب پليس نيپال در انفجارماين


پليس ميگويد در اثر انفجار ماين دست کم چهار تن ازصاحبمنصبان پليس در غرب نيپال کشته شده اند . اين حمله در ناحيه روباندي واقع در حدود ۳۰۰ کيلومتري غرب کتمندو ، پايتخت نيپال رخد اده است . مامورين انفجاررا عمل شورشيان مائويست مي خوانند . شور شيان مائويست نيپال براي تشکيل يک دولت مبتني بر تنها حزب کمونست مي جنگند . از هنگاميکه شاه نيپال «گيانندرا» اداره حکومت را در تقريباً هفت ماه قبل بدست گرفته ميزان خشونت را در نيپال زياد ساخته اند . در يک انکشاف ديگر، يک گروه حقوق بشر نيپالي ميگويد دست کم ۲۷ عسکر اسير شده نزد شوريان زنده بوده و بنظر مي رسد با ايشان رفتار خوب مي گردد.

XS
SM
MD
LG