لینک های دسترسی

اخراج  مقاومت  کنندگان   توسط عساکر اسرائيل  از مسکونه هاي ساحل غربي


عساکر اسرائيلي راه شانرا با ازبين بردن سد هاي ايجاد شده ايکه در مدخل دو مسکونه در شمال ساحل غربي توسط ناقلين ايجاد شده بود ، امروز سه شنبه باز کردند و به خارج نمودن و کشانيدن جوانان بنياد گراي يهود که سوگند ياد کرده بودند جلو تخليه مسکونه ها را بگيرند آغاز کردند عساکر به مسکونه هاي «سنور» و « هميش » بعد از ان داخل شدند که بولدوزر هاي نظامي دروازه هاي مسکونه هارا درهم شکست و از انباري از تاير هاي موتر و دوشک ها که به آتش کشيده شده بود گذشته و داخل شد. عساکر بدون سلاح و پوليس با پرتاپ کثافات و روغن زماني مقابل شدند که اعتراض کنندگان را که براي ايجاد مقاومت دست ها و پايشانرا بسته بودند بيرون ميکشيدند. . باشندگان دو مسکونۀ ديگر يهودي نشين در نزديکي منطقه رضاکارانه مسکونه هارا خالي کردند بروز دوشنبه اسرائيل تخليه ۲۱ مسکونه يهوديان را در باريکه غزه که گامي براي خاتمه بخشيدن به اشغال ۳۸ ساله اش در قلمرو فلسطيني ها بود، تکميل کرد . قرار است اردو، پايگاههاي نظامي را هفته آينده در غزه ازبين ببرد

XS
SM
MD
LG