لینک های دسترسی

  صدراعظم عراق ميگويد اکثر موضوعات قانون اساسي حل شده است


ابراهيم الجعفري ، صدراعظم موقت عراق ميگويد که تقريبا تمام موضوعات عمده قانونن اساسي که انرا به تاخير مواجه کرده بود حل گرديده است جعفري امروز سه شنبه در بغداد درحالي اين مطلب را اظهار داشت که مذاکره کنندگان در رسيدن به يک توافق روي موضوعات عمده ايکه در مسوده قانون اساسي حل ناشده باقي مانده بود، بازهم به توافق نرسيدند. مسودۀ اين قانون در اخرين ساعت روز دوشنبه به پارلمان مؤقت عراق ارائه گرديد. نمايندگان پارلمان ضرب الاجل تصويب پارلمان را تا روز پنجشنبه به تاخير انداخته اند اکثريت شيعيان و کرد ها، يک حکومت غير مرکزي را خواستار اند که خود مختاري قابل توجهي را براي کردها در شمال و شيعيان در جنوب عراق قايل شود سني ها مسوده قانون اساسي را امضا نکرده و خواستار يک حکومت مرکزي مباشند که از منافع شان بحيث اقليت در بخش مرکزي عراق مدافعه شود در عين زمان مقامات ميگويند که خانم «نرمين عثمان » وزير امور محيط زيست عراق از توطئه قتل بروز دوشنبه هنگاميکه مردان مسلح بر کاروان موتر ها درشمال بغداد حمله کردند، جان بسلامت برد . سه نفر از محافظين وي زخمي شده اند يک عسکر امريکا در جريان حمله راکت در بغداد کشته شده است

XS
SM
MD
LG