لینک های دسترسی

ازبکستان ملل متحد را متهم به حفاظت از مجرمين نموده است


ازبکستان اداره پناهگزينان ملل متحد را متهم به محافظت از مجرمين نموده است که با تسليمي انها به ازبکستان مخالفت کرده است . يک تعداد ازپناه جويان ازبک بعد از سرکوبي نظامي به قرغزستان فرار کرده بودند جنرال رشيد قديروف ميگويد مدعي العموم ازبکستان ميگويد ، ملل متحد را تقبيح کرده و ميگويد که بعضي از انها مرتکب جرايم جدي ميباشند او گفت که اين حرکت ، صلاحيت ملل متحد را خساره مند ميسازد اداره پناهگزينان ملل متحد اين اتهامات ازبکستان را رد نموده است ازبکهاي که از کشور شان در آسياي ميانه بعداز قيام سيزدهم ماه مي در شهر انديجان که از جانب قواي امنيتي بشدت سرکوبي شد ، فرار کردند ملل متحد اکثر انها را مهاجرين خوانده و انها را به رومانيه انتقال دادا تا بتدريج به کشور هاي ديگر براي شان جا داده شود

XS
SM
MD
LG