لینک های دسترسی

  نطاق يک راديوي شخصي در واشنگتن بخاطر تذکرات صد اسلام از کار برکنار شد


يک راديويکه بيشتر نظريات مردم را در واشنگتن پخش ميکند يک ماه بعد از ان از کار خود برکنار شد که اسلام را در جنگ با امريکا « يک سازمان دهشت افگني » خواند مايکل گراهام ميزبان راديوي شخصي در واشنگتن به دنبال شکايات شوراي اسلامي امريکاييان، در مورد تذکراتش ، از کار برکنار گرديد شوراي مذکور گفت که تبصره هاي مملو از « نفرت » وي منجر به عمليات تشدد بار عليه مسلمانان امريکايي ميگردد اين راديوي شخصي در ابتدا از اين ميزبان پروگرامهايش دفاع کرد اما مامورين اين دستگاه راديويي گفتند که تغيير موقف داده و اورا براي مدتي بدون معاش از کار برکنار کردند راديو وقتي تصميم به برکناري وي نمود که گراهام از معذرت خواهي در مورد تذکراتش ابا نمود . گرهام گروههاي مسلمان را مسوول برکناري خود خوانده و اظهار کرد که فشار شورا مسلمانان امريکا باعث تخطي از حق آزادي بيان وي گرديده است

XS
SM
MD
LG