لینک های دسترسی

اتخاذ تدابير جديد براي جلوگيري از جنجال رنگ در انتخابات افغانستان


سازمان دهندگان انتخابات مجوزۀ پارلماني افغانستان ميگويند آمادگي ها براي براه افتادن راي گيري بخوبي به پيش ميرود وتعهد کرده اندکه در مورد استفاده از رنگ جهت تشخيص راي دهندگان و جلوگيري از راي دهي دوباره، واقعۀ صورت نخواهد گرفت . ماه اکتوبر سال گذشته انتخابات تاريحي رياست جمهور افغانستان بخاطر جنجال روي نوعيت رنگ بعد از آن صدمه ديد که در بعضي مراکزراي دهي ،اشتباهاً از رنگ عادي استفاده شده بود که به آساني شسته ميشد. ۱۵ کانديد در جريان انتخابات، حامد کرزي را به خروج از انتخابات چلينج داده ادعا کردند که راي گيري تقلبي بوده است . رچارد ات ودد رئيس عمليات کميسون مشترک افغانستان و ملل متحد گفت امسال کار مندان انتخابات تنها از بوتلهاي رنگي استفاده خواهند کرد که بزودي شسته نمي شود. وي گفت آزمايشات وسيعي صورت گرفته تا اطمينان حاصل شود که اين رنگ براي مدت طولاني در انگشت راي دهندگان باقي بماند تا جلو راي دهي دوباره توسط يک شخص گرفته شود.

XS
SM
MD
LG