لینک های دسترسی

کشته شدن حد اقل پنج نفر در حمله بالاي پليس عراق


پليس عراق ميگويددر جريان زد وخورد ي بين پليس و تندروان در مناطق غربي بغداد امروز چهارشنبه حد اقل پنج نفر کشته شده و ۳۰ تن ديگر زخمي گرديدند . شاهدان عيني ميگويند يک گروه از تندروان به نقاط تفتيش پليس با حد اقل يک بم تعبيه شده در يک موتر و راکت هايي که از سرشانه شليک ميشود و بم دستي وساير انواع اسلحه، حمله کردهاند. مقامات عراقي منطقۀ را محاصره کرده اند که يک منطقۀ سني ها ي عرب در نزديک اميريه واقع است . اميريه يک مرکز تندروان عراق تلقي ميشود. در اوايل روز چهارشنبه يوشاابراهيم معين وزارت عدليه عراق از دومين اقدام سو قصد در جريان دو روز وقتي جان بسلامت برد که افراد مسلح بسوي کاروان موتر هاي همراه وي در بغداد حمله کردند. در اين حمله چهار تن از محافظين وي کشته شدند. در عين زمان جلال طلباني رئيس جمهور عراق از سني هاي شيعه ها و رهبران کرد درخواست کرده تا روي قانون اساسي جديد عراق يکروز قبل از راي گيري مجوزۀ پارلمان روي اين قانون، به موافقه برسند. رهبران سني مخالف بخشهايي از اين سند هستند که عدم مرکزي شدن حکومت را تقاضا داشته و از حزب بعث بر سراقتدار سابق انتقاد ميکند.

XS
SM
MD
LG