لینک های دسترسی

صدراعظم آستراليا ميگويد کانبيرا ميتواند در مکاتب محلي اسلامي ومساجد   ازجاسوسي کار بگيرد


جان هاورد صدْراعظم آستراليا ميگويد آماده است تا جهت کشف هويت سر سپردگان دهشت افگني ، جاسوسان را به مکاتب مسلمانان ومساجد آنها بفرستد. هاورد ميگويد کانبيرا خواهشي براي مداخله در آزادي و بجا آوردن مناسک مذهبي ندارد اما اصرار نمود که حکومت حق دارد بداند که در جامعۀ اسلامي آستراليا عناصري وجود دارند که در مورد دهشت افگني موعظه مينمايند. تبصرۀ هاي امروز چهارشنبه جان هارود يکروز بعداز ملاقات وي با يک گروه از رهبران اعتدال پسند مسلمانان نشر ميشود. وليد قدوس رهبر حقوق مدني مسلمانان ميگويد تبصره هاي صدْراعظم آستراليا تنها در مورد ايجاد موانع بين حکومت و جامعۀ اسلامي خدمت خواهد کرد. اما براندن نلسن وزير تعليمات عالي ميگويد مسلمانانيکه ازارزشهاي آستراليا حمايت ندارند بايد آن کشور را ترک گويند.

XS
SM
MD
LG