لینک های دسترسی

تائيد مشرف تائيد از دادن  ستنر فيوج هاي ذروي را به کورياي شمالي توسط  پاکستان


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان براي اولين بار تائيد کرد که عبدالقدير خان دانشمند ذروي پاکستاني ماشينهاي سنتر فيوج و طرح هاي آنرا براي کورياي شمالي فراهم کرده است . مشرف طي مصاحبۀ با آژانس خبر رساني کيودوي جاپان گفته است نقش عبدالقدير خان در ساحۀ بم ذروي کوريا، به کمک در غني ساختن يورانيمي به درجۀ توليد اسلحه، منحصر بوده است. اما وي گفت عبدالقدير خان در ساير اقدامات درتوليد بم شامل نبوده است . جنرال مشرف گفت کورياي شمالي تکنالوژي اضافي را از پاکستان نه بلکه از ساير منابع بدست آورده است. عبدالقدير خان بحيث پدر بم ذروي پاکستان شناخته ميشود و از جانب رئيس جمهور مشرف عفو شده است .اما وي بخاطر اعتراف سال گذشته اش در مورد دادن معلومات مخفي ذروي به ايران ، ليبيا وکورياي شمالي، در منزلش در اسلام آباد نظر بند ميباشد.

XS
SM
MD
LG