لینک های دسترسی

عملۀ نجات باشندگان در محلات سيلاب هاي مهلک را در اروپا نجات مي دهند


عملۀ نجات در سرتاسر اروپاي شرقي و مرکزي مصروف تخليۀ باشندگان محلات در حالي هستند که لغزشهاي زمين و سيلابها منطقه را بعد از چهار روز باران هاي شديد در منطقۀ آلپ بشدت صدمه زده است . قريب ۳۰ نفر تابحال تلف شده اند. جستجو براي افراد در حالي دوام دارد که باران در اطريش کمي کاهش يافته است. سخ نفر در آنجا تلف شده اند. حد اقل ۱۸ نفر ديگر در جريان هفتۀ گذشته در رومانيا وچهار تن ديگر در سويزرلند کشته شده اند. افزايش سطح آب در لغرشهاي زمين لين هاي برق را قطع و مخابرات و حمل نقل را فلج ساخته است . کارمندان نجات از هليکوپتر ها براي انتقال باشندگان از قريه هاي دورافتاده در جرمني واطريش استفاده ميکنند. در عمي زمان هواي سرد تر و درجه بلند رطوبت عملۀ اطفائيه در مرکزر پرتگال را کمک نموده تا با يک سلسله حريق ها در سرتاسر شمال مقابله نمايند.

XS
SM
MD
LG