لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران مي گويد ايران پيشنهادات تازۀ ذروي خواهد کرد


رئيس جمهور ايران مي گويد حکومت وي بزودي پيشنهادات تازۀ را در زمينۀ حل بن بست بين المللي روي پروگرام ذروي آن کشور ارائه خواهد داشت. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران امروز چهارشنبه به خبر نگاران گفت شوراي امنيت ملي آن کشور پيشنهاداتي را طرح کرده وآنرا به اطلاع عامه خواهد رسانيد. وي خاطر نشان ساخت که ايران ميخواهد دربارۀ پروگرام ذروي اش با برتانيه، فرانسه و جرمني دوام دهد. بروز سه شنبه اين قدرت هاي اروپايي جلسۀ را در مامورين ايراني که بروز ۳۱ آگست در نظر گرفته شده بود، فسخ کردند. فرانسه ميگويد آن ملاقات بخاطري فسخ شد که ايران بعضي فعاليتهاي ذروي اش را در تخطي از موافقتنامۀ که سال گذشته ايران آنرا امضا نموده بود، آغاز کرد.اما فليپ دوستي بليزي وزير خارجۀ فرانسه گفت وي معتقد است که امکان مذاکرات مزيد با ايران موجود است . اروپايي ها سعي دارند تا ايران را متقاعد سازند تا از آن بخشهايي از پروگرام ذروي اش منصرف شود که قابليت توليد سلاح ذروي راداراست . ايران اين الزامات را که حکومت ريئس جمهور بش نموده وميگويدکه آن کشور بطور مخفي سعي دارد تا سلاح ذروي توليد کند، تکذيب نموده است .

XS
SM
MD
LG