لینک های دسترسی

ايران در مذاکرات ذروي با راوپا، پيشنهادات تازه ارائه ميکند.


ايران ميگويد ظرف يک ماه پيشنهادات تازه اي در مورد بن بست با غرب روي پروگرام ذروي ايران ارائه خواهد کرد.

علي لاريجاني رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي اين موضوع را امروز بعد از ملاقات با محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي اتمي در ويانا اعلام کرد.

لاريجاني گفت براي مذاکرات بيشتر با اتحاديۀ اروپائي مايل است باوجود آنکه اتحاديۀ اروپائي بعنوان احتجاج عليۀ از سرگرفتن کار توسط ايران در قسمت مواد سوخت ذروي که ممکن است بتوليد اسلحۀ اتمي منجر گردد ، مذاکرات را قطع کرد.

علي لاريجاني گفت ايران قدرت کافي در منطقه دارد که در مورد تهديد هاي ايالات متحده و اروپا مبني بر راجع ساختن ايران به شوراي امنيت ملل متحد نگران نباشد.

فعاليت هاي ذروي ايران در اجنداي جلسۀ آينده هيئت مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي که براي تاريخ ۱۹ سپتمبر در نظر گرفته شده، شامل خواهد بود. 2005/08/26 01:42:16 pm

XS
SM
MD
LG