لینک های دسترسی

شيعيان پيشنهاد نهائي را در مورد قانون اساسي به سني ها ارائه کردند.


رهبران اکثريت شيعۀ عراق پيشنهاد نهائي مصالحوي شان را در مورد متن قانون اساسي جديد براي آن کشور جنگ زده به سني هاي عرب ارائه کردند.

يک مامور شيعيان امروز گفت اين پيشنهاد دو اعتراض عمدۀ سني ها را مطرح ميکند ، فدراليزم و مساعي مستثني ساختن اعضاي سابق حزب بعث صدام حسين از عهده هاي دولتي و انتخابي.

اين اعلاميه به تعقيب تلفون جورج بش ، رئيس جمهور به عبدالعزيز حکيم رهبر بزرگترين حزب شيعيان عراق بنام شوراي عالي براي انقلاب اسلامي صورت گرفت. قصر سفيد ميگويد براي کمک به عراقي ها جهت پيشرفت عمليۀ ديموکراتيک هر اقدام ممکن خواهد کرد.

در يک انکشاف ديگر قواي نظامي ايالات متحده چندين حملۀ هوايي را امروز جمعه عليۀ يک عمارتي نمود که در حدود ۵۰ دهشت افگن مظنون را در ولايت غربي الاانبار پناه داده است . ال انبار در نزديکي سرحد سوريه واقعيست . هنوز رقم جراحات ويا تلفات گزارش نشده است

XS
SM
MD
LG