لینک های دسترسی

پوليس آلمان به سه تبعۀ چيچين در قضيۀ توطئه براي بم گزاري برائت داد


مقامات در شهر بندري هامبورگ آلمان سه نفر چيچيني را که به سؤ ظن پلان گزاري حملۀ انتحاري توقيف شده بودند، آزاد کردند. پوليس امروز گفت تحقيقات شان مدارکي را پيدا نکرد که نشان بدهد اين افراد توطئه ميکردند يک حملۀ دهشت افگني را براه اندازند. اين افراد براي چندين ساعت تحت تحقيق قرار داشتند و ديشب آزاد شدند. بيش از ۱۰۰۰ فرد پوليس بعد ازان بروز پنجشنبه به جستجوي اين افراد آغاز کردند که يک شاهد عيني شنيده بود که آنها در يک ايستگاۀ بس بين خود ميگفتند ميخواهند شهيد شوند. اين شاهد که مصري است به پوليس گفت که فکر ميکند شنيده است که آنها بعربي گفتند فردا ما براي الله قهرمان ميشويم. وزارت داخلۀ آلمان ميگويد اين عکس العمل وسيع بخاطر آماده باش امنيتي ناشي از بم گزاري ماۀ گذشته در سيستم ترانسپورت لندن هدايت داده شده بود.

XS
SM
MD
LG