لینک های دسترسی

عراق منتظر پاسخ سني ها به مسودۀ قانون اساسي است


رئيس پارلمان عراق ميگويد شيعيان و کردها به تعقيب غور بر نگراني سني ها، روي تعديل مسودۀ قانون اساسي موافقه نموده اند و منتظر پاسخ رهبران سني آن کشور اند. هاجم الحسني، رئيس پارلمان عراق امروز گفت يک پيشنهاد تعديل شدۀ نهائي براي مرور به سني ها داده شده و آماده است که براي تصويب بروز يکشنبه به پارلمان ارائه گردد. رهبران سني علائمي را بروز نداده اند که اين سند را که خواستار پلان براي فدراليزم است، که به بخش هائي از عراق اجازه ميدهد خود شان منطقۀ خود را کنترول کنند، قبول مينمايند يانه. سني ها بعوض خودمختاري، حکومت قوي مرکزي را خواهانند. جورج بش، رئيس جمهور اخيراً توسط تلفون با يک رهبر شيعيان صحبت کرده و از وي خواستار شد تا در مورد تقاضاهاي سني ها انحنا پذير باشد. وقتي روي مسودۀ قانون اساسي توافقي بميان بيايد، از عراقي ها خواسته خواهد شد تا آنرا طي همه پرسي اي که در حال حاضر براي ۱۵ اکتوبر در نظر گرفته شده، تصويب کنند

XS
SM
MD
LG